Bescherming van de persoonlijke gegevens

Verzameling, gebruik en/of verwerking.
U kunt deze site bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens op te geven. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en/of gebruikt met het oog op de uitvoering en naleving van de verkoopsovereenkomst dat u met Vetmeds.be gesloten hebt, voor algemene servicedoeleinden op lange termijn en voor een persoonlijke klantenservice.
 
Overdracht aan derde partijen.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met Vetmeds.be of in opdracht van Vetmeds.be handelen. Hun toegang is contractueel beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht.
 
Juistheid & verbetering van Persoonlijke gegevens.
U hebt het recht om uw Persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Belgische wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privégegevens.